Jazyk

Na… to máš preto, že ja som nedostala kosť…


© 2021 Útulok Lučenec
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0