Kontakt

ADRESA ÚTULKU:

Ľadovo 1107,  Lučenec

mestská časť Ľadovo, z Lučenca smer Veľký Krtíš, Halič. Cca 300 metrov za mestom, pred skladmi CBA do prava.

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

Katarína Ferenczová

Janka Alexyho 24

984 03 Lučenec

IČO: 3 567 56 41

DIČ: 2021007571

 

ČÍSLO ÚČTU:

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2217 0345

SWIFT: TATRSKBX

Číslo účtu: 2622170345/1100 Tatra banka

účet pre e-shop: IBAN: SK87 1100 0000 0029 2190 9568

SWIFT: TATRSKBX

 

EMAIL:

utulok.lc@gmail.com

 

KONTAKT:

0918 79 32 74

zo zahraničia: 00421 918 79 32 74


© 2024 Útulok Lučenec
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0