Pomoc a podpora

Keďže sme nezisková organizácia, každá materiálna aj nemateriálna pomoc je vítaná. Umožňuje nám pomáhať psíkom lepšie a efektívnejšie, vytvárať im lepšie podmienky na život a zvyšuje naše šance umiestňovať ich do dobrých rúk.

Pomôcť môžete materiálne ale aj finančne. Finančne nás môžete podporiť akoukoľvek sumou na náš účet 2622170345 / 1100 vedený v Tatrabanke. Čo sa týka materiálnej výpomoci, radi prijmeme akékoľvek krmivo pre psíky, či už granule, konzervy alebo zvyškové mäso. Takisto sa nestratia ani rôzne staré hrnce, periny a deky na podstielky či akákoľvek vec, o ktorej si myslíte, že by nám mohla byť užitočná.

Veľkou pomocou pre nás je aj možnosť darovania 2% (tlačivá “Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby” a “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov” zo závislej činnosti na stiahnutie nájdete nižšie.)

Takisto radi prijmeme rôzne jednorázové dary, sponzorské príspevky, možnosti zvýhodneného a zlacneného nákupu.

Všetkým, ktorí útulku pomohli, pomáhajú alebo ešte len pomôžu, srdečne ďakujeme!

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov fyzickej osoby

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov


© 2019 Útulok Lučenec
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0